منشور اخلاقی و مسئولیت های اجتماعی

مقدمه

مجموعه ای از اصول و ارزش های معنوی که درستی یا نادرستی رفتار فرد یا گروه را معین می کند، اخلاق کاری نامیده میشود . این ارزش ها معیارهای خوبی یا بدی رفتارها و تصمیم ها را مشخص می سازند . به عبارت دیگر،اخلاق چگونگی حیات و روش زندگی انسان است . تعهد داشتن نسبت به این اصول و ارزش ها باعث ایجاد تمایل عاطفی مثبت جهت رعایت این حقوق میگردد.

سه اصل اساسی اخلاقی گروه توسعه اقتصادی گهر و مجموعه ای از اصول و ارزش های اخلاقی که برای شرکت و همکاران حائز اهمیت میباشد ،در قالب تعهدنامه ای اجرایی آورده شده است که شامل:‌

 • تعهدات اخلاقی فردی
 • تعهدات اخلاقی در رابطه با همکاران و کلیه شرکت های گروه
 • تعهدات اخلاقی گروه گهر در قبال مشتریان و مصرف کنندگان
 • تعهدات اخلاقی گروه گهر در قبال منابع انسانی
 • تعهدات اخلاقی گروه گهر در قبال شهروندان، منافع ملی و محیط زیست
 •  تعهدات اخلاقی گروه گهر در قبال تامین کنندگان و پیمانکاران

مقدمه

مجموعه ای از اصول و ارزش های معنوی که درستی یا نادرستی رفتار فرد یا گروه را معین می کند، اخلاق کاری نامیده میشود . این ارزش ها معیارهای خوبی یا بدی رفتارها و تصمیم ها را مشخص می سازند . به عبارت دیگر،اخلاق چگونگی حیات و روش زندگی انسان است . تعهد داشتن نسبت به این اصول و ارزش ها باعث ایجاد تمایل عاطفی مثبت جهت رعایت این حقوق میگردد.

سه اصل اساسی اخلاقی گروه توسعه اقتصادی گهر و مجموعه ای از اصول و ارزش های اخلاقی که برای شرکت و همکاران حائز اهمیت میباشد ،در قالب تعهدنامه ای اجرایی آورده شده است که شامل:‌

 • تعهدات اخلاقی فردی
 • تعهدات اخلاقی در رابطه با همکاران و کلیه شرکت های گروه
 • تعهدات اخلاقی گروه گهر در قبال مشتریان و مصرف کنندگان
 • تعهدات اخلاقی گروه گهر در قبال منابع انسانی
 • تعهدات اخلاقی گروه گهر در قبال شهروندان، منافع ملی و محیط زیست
 •  تعهدات اخلاقی گروه گهر در قبال تامین کنندگان و پیمانکاران

اصول اخلاقی گهر

گ

گرامی داشتن و رعایت احترام

ه

همکاری، تا رسیدن به هدف

ر

رازداری و حفظ اسرار سازمانی

منشور  اخلاقی کارکنان و مدیران گروه توسعه اقتصادی گهر‌
هم اکنون که یکی از همکاران گروه  گهر  هستیم به خود افتخار کرده و این را می‌دانیم که دست آورد دنیوی و اخروی هر فرد از طریق کار و تلاش مسئولانه بدست می‌آید، لذا با انجام صحیح وظایف شغلی وکسب روزی حلال، رضایت خداوند کریم را از طریق انجام خدمت صادقانه به ارمغان آورده و سرافرازی و پیشرفت در کار و زندگی را از خداوند منان خواستاریم. ما به عنوان اعضای گروه توسعه اقتصادی گهر ارزش های اخلاقی و اصول رفتار های فردی و سازمانی زیر را باور داشته و برای ایجاد ثبات و نهادینه شدن آنها و تحقق اهداف متعالی شرکت از هیچ کوششی، در هیچ زمان و مکانی دریغ نخواهیم داشت.

الف : تعهدات اخلاقی فردی

ما متعهد می شویم که : 

 • نسبت به مسئولیت خود بصیرت و شناخت کافی داشته، انجام صحیح، سریع و شایسته امور را از وظایف ذاتی خود دانسته و کار خود را با میل و رغبت انجام دهیم . مسئولیت پذیر بوده و امور محوله و وظایف مشخصه را به نحو احسنت به انجام رسانیم.
 • هیچ گاه به توانایی های فعلی حرفه ای و تخصصی خود قانع نبوده و همواره تلاش نماییم تا  دامنه دانش و آگاهی حرفه ای را تا سر حد استعداد و قابلیت های فردی خود توسعه دهیم و به افزایش خلاقیت و نوآوری بپردازیم . ایده آل های نظری را با شرایط واقعی و مقتضیات کار گروه تطبیق داده و کیفیت و اثربخشی شغل خود را ارتقاء بخشیم.
 • برای آرامش بیشتر در محیط کار و شادابی و نشاط روحی و روانی که برگرفته از عمل ، کردار و رفتار شخصی ماست تمام تلاش و کوشش خود را بکار بندیم.
 • نظم و انضباط، پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ جامعه و ملت داشته باشیم.
 • در انجام فعالیتها و تعاملات، روابط خویشاوندی، قومی، جنسی، نژادی، مذهبی و…. تاثیری نداشته و به رعایت عدالت و پرهیز از هرگونه تبعیض در جریان امور کاری با هدف حفظ کرامت انسانی ملیت ها و اقشار مختلف جوامع بپردازیم.
 • خود را ملزم به گذراندن دوره های ضمن خدمت و دریافت گواهی نامه های معتبر دانسته و در تمامی جلسات دوره های آموزشی بصورت منظم شرکت نماییم.
 • قبل از انجام هر عمل به نتایج آن فکر کرده و اعمال و رفتار خود را کنترل و تحت نظم و قاعده درآوریم و با توجه به آثار و نتایج اعمال خویش اقدام نماییم. ” هر فرد مسئول رفتار خویش است”
 • به هیچ عنوان مشکلات زندگی شخصی بر روی عملکرد کاری ما تاثیر ندارد

ب : تعهدات اخلاقی در رابطه با همکاران و کلیه شرکت های گروه

ما متهد می شویم که :

 • دانش ، پژوهش ، تحقیق ، خلاقیت و نوآوری را زمینه ساز تحقق اهداف شرکت دانسته و از این اهرم قدرتمند در مسیر توانمند سازی و کسب موفقیت استفاده کنیم.
 • به کار در شرکت به عنوان یک تلاش مفید گروهی ایمان داشته، دانش ، تجربه و توانمندی های خود را با سعه صدر در اختیار همکاران قرار داده، از تکروی و تعصبات حرفه ای پرهیز نموده و جهت رفع مشکل کاری از همکاران خود نظرخواهی کنیم. روحیه کار جمعی را در خود تقویت کنیم و در انجام فعالیت های گروهی مشارکت جو و مشارکت پذیرباشیم .
 • با دقت به سخنان و نظرات همکاران خود گوش فراداده ، به عقاید یکدیگر احترام بگذاریم و دستورات مافوق را بدون هیچ گونه تاخیر و به بهترین شکل اجراء نماییم.
 • با رعایت و اجرای کامل قوانین، مقررات و ضوابط سازمانی و پرهیز از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات وارتباطات کاری، در حفظ اطلاعات و اسرار شرکت و رعایت اصل رازداری و محرمانگی اطلاعات بکوشیم.
 • به حریم زندگی خانوادگی و خصوصی همکاران احترام گذاشته و ارتباطات کاری خود را در چارچوب اخلاقی و ارزشی جامعه تنظیم کنیم.
 • در تعاملات و رفتارهای خود با سایر افراد از قبیل مافوق ها، زیردستان، همکاران و مراجعان باید احترام آنان را حفظ نماییم .این قانون طلایی” با دیگران طوری رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود” را سرلوحه تعاملات خود قراردهیم.
 • در رفتار و گفتار خود صداقت و درستی پیشه سازیم و از هرگونه اقدام غیر اخلاقی ( نظیر شایعه پراکنی ، تخریب دیگران ، تهمت و افترا، تحقیر ، دروغ، انتقال اطلاعات به خارج شرکت و … ) که روحیه اعتماد، همکاری و صمیمیت را در محیط کار تضعیف کند یا به اعتبار و وجهه شرکت خللی رساند، خودداری کنیم.
 • سلسله مراتب مدیریتی را رعایت نموده و هرگونه پیشنهاد و یا انتقاد را به مدیر مافوق خود کتباً اعلام نماییم.
 • در صورت عدم رسیدگی به پیشنهاد و یا انتقاد توسط مدیر مافوق با رعایت سلسله مراتب به مدیر بالاتر اطلاع رسانی نماییم.
 • از اسراف و تبذیر جلوگیری نموده و در حفظ و نگهداری مواد و وسایل کاری خود نهایت تلاشمان را بکار ببندیم، زیرا بقاء و سودآوری شرکت بستگی به افزایش منافع و کاهش هزینه ها دارد.
 • در ساعات کاری ، از انجام فعالیتهای شخصی ، تماس های تلفنی شخصی طولانی مدت و مکرر و ارتباطات نادرست اجتناب ورزیم.
 • وقت شناس بوده ، زودتر از شروع شیفت کاری در محل کار حاضر شده و  تا پایان شیفت و در صورت نیاز تحویل کار به همکار بعدی محل خدمت را ترک نکنیم .
 • در هر زمان از اوقات شبانه روز که به ما نیاز است امکان ارتباط با ما وجود داشته باشد.

ج : تعهدات اخلاقی گروه گهر در قبال مشتریان و مصرف کنندگان

ما متعهد می شویم که :

 • احترام اصیل و حفظ کرامت انسانی مشتری ،در هر شرایطی سرلوحه مرام اخلاقی ما است.
 • اطلاع‏ رسانی شفاف، به‏ موقع، دقیق و کامل و ارائه مشاوره مؤثر و آموزش لازم، پاسخ ما به حق اطلاع‌یابی مشتریان و مصرف‏ کنندگان است.
 • سرعت، دقت، سهولت و کیفیت در ارائه خدمات و تحویل کالا، وجهه همت گروه گهر است.
 • حفظ حریم شخصی و اسرار مشتری و رازداری، خط‌ مشی حرفه‌ای ما است.
 • انتقاد، حق مشتری و مصرف‏ کننده است. پاسخگویی، نقدپذیری و جبران خسارت ناشی از عملکرد سازمان، مرام ما است.
 • رعایت انصاف در عقد قرارداد و دوری از هرگونه دادوستد ناروا را شرط کسب‏ وکار اخلاقی می‌دانیم.
 • پای‏بندی به تعهدات، به‏ ویژه در قیمت، تحویل به‏ موقع و بی عیب و نقص کالا و خدمات، خصلت سازمانی ما است.
 • دیدگاه مشتری و مصرف‏ کننده را ارج می‏ نهیم و با تنوع در کالا و ارائه خدمات و با انعطاف‌پذیری و استقبال از نیاز و سلیقه آنان، بر حق انتخاب مشتریان تأکید می‏کنیم.
 • ارائه خدمات پیش از فروش تا پس از فروش، همراه با رعایت استانداردهای کیفیت را فراتر از وظیفه حرفه‌ای، تعهد اخلاقی نیز می‌دانیم.

د : تعهدات اخلاقی گروه گهر در قبال منابع انسانی

ما متعهد می شویم که :

 • حسن سلوک و حفظ احترام اصیل و کرامت انسانی همکاران، در هر شرایط کاری، اصل حاکم بر همه رفتارها و مقررات بوده و محیط کسب‏ وکار را به گونه‌ای مدیریت می‌کنیم تا احساس ارزشمندی، هدیه همیشگی سازمان به همکاران باشد.
 • پای‏بندی به انصاف و عدالت توزیعی و رویه‏ ای در همه شئون حرفه‌ای و پرهیز از هرگونه تبعیض در مواجهه با همه منابع انسانی را موجب خشنودی پروردگار جهانیان دانسته و به منزله وظیفه الهی در تصمیم‏ گیری‏ ها، مقررات، اعطای فرصت‏ها و نظام‏ های حرفه‌ای بر رعایت عدالت تأکید کنیم.
 • اطلاع‏ یابی نسبت به هر آنچه با حقوق مادی و معنوی همکاران در ارتباط است، حق منابع انسانی بوده و اطلاع‏ رسانی شفاف، به‏ موقع، دقیق و کامل، وظیفه اخلاقی سازمان است.
 • حمایت از امنیت شغلی، آسایش و شادابی روحی و تعالی معنوی همکاران، مرام اخلاقی ما است.
 • رعایت حریم خصوصی همکاران و حمایت سیستمی از حریم خصوصی آنان خصلت سازمانی ما است.
 • مواجهه صادقانه و صریح با کارکنان و پاسخگویی به آنان، توجه و اهمیت دادن به دیدگاه کارکنان را لازمه ماندگاری و پایداری گروه بزرگ و صمیمی گهر می‌دانیم.
 • برخورداری از حقوق عادلانه و متناسب با بازار کار، حق کارکنان است و ما خود را متعهد به تأمین امنیت معیشتی کارکنان در جهت ارتقای آن در همه سطوح می‌دانیم.
 • قدردانی از حُسن همکاری کارکنان، آگاهی بخشی و دادن فرصت تغییر رفتار برای همکارانی که در فعالیت حرفه‌ای و رفتار خود کوتاهی دارند، دو مبنای اخلاقی نظام جامع پاداش و تنبیه است.
 • تصحیح و تسهیل ارتباط منابع انسانی با مدیران و ترویج الگوی رفتار ارتباطی مبتنی بر اقتدار و توأم با صمیمیت وظیفه ما است.

ه : تعهدات اخلاقی گروه گهر در قبال شهروندان، منافع ملی و محیط زیست

ما متعهد می شویم که :

 • با درک شایستگی‌های کلیدی خود برای منفعت رسانیدن به جامعه ای وسیع تر ارزش‌های مشترکی خلق نماییم.
 • در حد توان خود در جهت رفع مشکلات اجتماعی و حمایت از آسیب دیدگان و محرومان اقدام نماییم و از همکاری با بنیادهای خیریه ، نهادهای مردمی و اجتماعی، سازمانهای محلی، ملی و بین المللی دریغ نمی نماییم.
 • با التزام خود به قانون ، نظم و انضباط ، وجدان کاری ، ارتقائ استانداردهای مرتبط با صنعت خود، مسوولیت پذیری ، درستکاری و پاسخگویی در همه عرصه های مرتبط با ماموریتمان در حفظ منافع ملی تلاش نماییم.
 • مشارکت خود در توسعه دانش و فناوری و ارتقا صنعت و کیفیت، برای رسیدن به خوداتکایی و رقابت پذیری در سطوح بین المللی را ضامن عزت ملی میدانیم.
 • احترام به ارزشها و هنجارهای اجتماعی ، رعایت حسن همجواری و حساسیت به منافع مادی و معنوی شهروندان از مهم ترین ارزشهای اخلاقی ماست.
 • پایبندی به استانداردهای زیست محیطی ، بهره جستن از سیستم ها و تجهیزات دوستدار محیط زیست و همکاری مستمر با سازمانهای مرتبط با محیط زیست مسوولیت حرفه ای و اخلاقی ماست.
 • اموزش و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست به منابع انسانی شرکت و پیمانکاران دست دوم، وجهه اهتمام ماست.
 • ایجاد فضای سبز در محیط کاری و مشارکت در توسعه آن را گامی در نگهداشت محیط زیست می دانیم.
 • پیامدهای زیست محیطی عملکرد سازمان خود را با رعایت استانداردها و الزامات قانونی یا فراتر ازآنها به حداقل ممکن می رسانیم.

و : تعهدات اخلاقی گروه گهر در قبال تامین‌کنندگان و پیمانکاران

ما متعهد می شویم که :

 • برقراری رابطه ای صریح، صادقانه با احترام اصیل با پیمانکاران و تامین کنندگان، از اصول اخلاقی ماست.
 • رعایت انصاف در عقد قرارداد و تعهد به اجرای مفاد قرارداد و پرداخت به موقع مطالبات آنها مشی اخلاقی ماست.
 • ایجاد امنیت فکری، خیرخواهی، توسعه قابلیت ها و ارتقا توانمندی ها، حمایت از جایگاه حرفه ای پیمانکاران و تامین کنندگان تعهد اخلاقی ماست.
 • در مورد آنچه از اموال و منابع انسانی و مالکیت معنوی پیمانکاران و تامین کنندگان در اختیار ماست، امانتداریم.
 • سرعت در انجام امور مربوط به حقوق تأمین‏ کنندگان وظیفه اخلاقی ما است.
 • برخورداری از ناظر کاردان و منصف را حق تأمین‏ کنندگان می‌دانیم و در نظارت، ارزیابی و داوری در فعالیت پیمانکاران، انصاف و ضوابط علمی و حرفه‌ای را حاکم می‌دانیم.
 • قدردانی از حسن همکاری پیمانکاران و تامین کنندگان یکی از ارزشهای اخلاقی ماست.

اصول اخلاقی گهر

گ

گرامی داشتن و رعایت احترام

ه

همکاری، تا رسیدن به هدف

ر

رازداری و حفظ اسرار سازمانی

منشور  اخلاقی کارکنان و مدیران گروه توسعه اقتصادی گهر‌
هم اکنون که یکی از همکاران گروه  گهر  هستیم به خود افتخار کرده و این را می‌دانیم که دست آورد دنیوی و اخروی هر فرد از طریق کار و تلاش مسئولانه بدست می‌آید، لذا با انجام صحیح وظایف شغلی وکسب روزی حلال، رضایت خداوند کریم را از طریق انجام خدمت صادقانه به ارمغان آورده و سرافرازی و پیشرفت در کار و زندگی را از خداوند منان خواستاریم. ما به عنوان اعضای گروه توسعه اقتصادی گهر ارزش های اخلاقی و اصول رفتار های فردی و سازمانی زیر را باور داشته و برای ایجاد ثبات و نهادینه شدن آنها و تحقق اهداف متعالی شرکت از هیچ کوششی، در هیچ زمان و مکانی دریغ نخواهیم داشت.

الف : تعهدات اخلاقی فردی

ما متعهد می شویم که : 

 • نسبت به مسئولیت خود بصیرت و شناخت کافی داشته، انجام صحیح، سریع و شایسته امور را از وظایف ذاتی خود دانسته و کار خود را با میل و رغبت انجام دهیم . مسئولیت پذیر بوده و امور محوله و وظایف مشخصه را به نحو احسنت به انجام رسانیم.
 • هیچ گاه به توانایی های فعلی حرفه ای و تخصصی خود قانع نبوده و همواره تلاش نماییم تا  دامنه دانش و آگاهی حرفه ای را تا سر حد استعداد و قابلیت های فردی خود توسعه دهیم و به افزایش خلاقیت و نوآوری بپردازیم . ایده آل های نظری را با شرایط واقعی و مقتضیات کار گروه تطبیق داده و کیفیت و اثربخشی شغل خود را ارتقاء بخشیم.
 • برای آرامش بیشتر در محیط کار و شادابی و نشاط روحی و روانی که برگرفته از عمل ، کردار و رفتار شخصی ماست تمام تلاش و کوشش خود را بکار بندیم.
 • نظم و انضباط، پیراستگی محیط کار و آراستگی پوشش ظاهری مطابق با فرهنگ جامعه و ملت داشته باشیم.
 • در انجام فعالیتها و تعاملات، روابط خویشاوندی، قومی، جنسی، نژادی، مذهبی و…. تاثیری نداشته و به رعایت عدالت و پرهیز از هرگونه تبعیض در جریان امور کاری با هدف حفظ کرامت انسانی ملیت ها و اقشار مختلف جوامع بپردازیم.
 • خود را ملزم به گذراندن دوره های ضمن خدمت و دریافت گواهی نامه های معتبر دانسته و در تمامی جلسات دوره های آموزشی بصورت منظم شرکت نماییم.
 • قبل از انجام هر عمل به نتایج آن فکر کرده و اعمال و رفتار خود را کنترل و تحت نظم و قاعده درآوریم و با توجه به آثار و نتایج اعمال خویش اقدام نماییم. ” هر فرد مسئول رفتار خویش است”
 • به هیچ عنوان مشکلات زندگی شخصی بر روی عملکرد کاری ما تاثیر ندارد

ب : تعهدات اخلاقی در رابطه با همکاران و کلیه شرکت های گروه

ما متهد می شویم که :

 • دانش ، پژوهش ، تحقیق ، خلاقیت و نوآوری را زمینه ساز تحقق اهداف شرکت دانسته و از این اهرم قدرتمند در مسیر توانمند سازی و کسب موفقیت استفاده کنیم.
 • به کار در شرکت به عنوان یک تلاش مفید گروهی ایمان داشته، دانش ، تجربه و توانمندی های خود را با سعه صدر در اختیار همکاران قرار داده، از تکروی و تعصبات حرفه ای پرهیز نموده و جهت رفع مشکل کاری از همکاران خود نظرخواهی کنیم. روحیه کار جمعی را در خود تقویت کنیم و در انجام فعالیت های گروهی مشارکت جو و مشارکت پذیرباشیم .
 • با دقت به سخنان و نظرات همکاران خود گوش فراداده ، به عقاید یکدیگر احترام بگذاریم و دستورات مافوق را بدون هیچ گونه تاخیر و به بهترین شکل اجراء نماییم.
 • با رعایت و اجرای کامل قوانین، مقررات و ضوابط سازمانی و پرهیز از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات وارتباطات کاری، در حفظ اطلاعات و اسرار شرکت و رعایت اصل رازداری و محرمانگی اطلاعات بکوشیم.
 • به حریم زندگی خانوادگی و خصوصی همکاران احترام گذاشته و ارتباطات کاری خود را در چارچوب اخلاقی و ارزشی جامعه تنظیم کنیم.
 • در تعاملات و رفتارهای خود با سایر افراد از قبیل مافوق ها، زیردستان، همکاران و مراجعان باید احترام آنان را حفظ نماییم .این قانون طلایی” با دیگران طوری رفتار کنید که دوست دارید با شما رفتار شود” را سرلوحه تعاملات خود قراردهیم.
 • در رفتار و گفتار خود صداقت و درستی پیشه سازیم و از هرگونه اقدام غیر اخلاقی ( نظیر شایعه پراکنی ، تخریب دیگران ، تهمت و افترا، تحقیر ، دروغ، انتقال اطلاعات به خارج شرکت و … ) که روحیه اعتماد، همکاری و صمیمیت را در محیط کار تضعیف کند یا به اعتبار و وجهه شرکت خللی رساند، خودداری کنیم.
 • سلسله مراتب مدیریتی را رعایت نموده و هرگونه پیشنهاد و یا انتقاد را به مدیر مافوق خود کتباً اعلام نماییم.
 • در صورت عدم رسیدگی به پیشنهاد و یا انتقاد توسط مدیر مافوق با رعایت سلسله مراتب به مدیر بالاتر اطلاع رسانی نماییم.
 • از اسراف و تبذیر جلوگیری نموده و در حفظ و نگهداری مواد و وسایل کاری خود نهایت تلاشمان را بکار ببندیم، زیرا بقاء و سودآوری شرکت بستگی به افزایش منافع و کاهش هزینه ها دارد.
 • در ساعات کاری ، از انجام فعالیتهای شخصی ، تماس های تلفنی شخصی طولانی مدت و مکرر و ارتباطات نادرست اجتناب ورزیم.
 • وقت شناس بوده ، زودتر از شروع شیفت کاری در محل کار حاضر شده و  تا پایان شیفت و در صورت نیاز تحویل کار به همکار بعدی محل خدمت را ترک نکنیم .
 • در هر زمان از اوقات شبانه روز که به ما نیاز است امکان ارتباط با ما وجود داشته باشد.

ج : تعهدات اخلاقی گروه گهر در قبال مشتریان و مصرف کنندگان

ما متعهد می شویم که :

 • احترام اصیل و حفظ کرامت انسانی مشتری ،در هر شرایطی سرلوحه مرام اخلاقی ما است.
 • اطلاع‏ رسانی شفاف، به‏ موقع، دقیق و کامل و ارائه مشاوره مؤثر و آموزش لازم، پاسخ ما به حق اطلاع‌یابی مشتریان و مصرف‏ کنندگان است.
 • سرعت، دقت، سهولت و کیفیت در ارائه خدمات و تحویل کالا، وجهه همت گروه گهر است.
 • حفظ حریم شخصی و اسرار مشتری و رازداری، خط‌ مشی حرفه‌ای ما است.
 • انتقاد، حق مشتری و مصرف‏ کننده است. پاسخگویی، نقدپذیری و جبران خسارت ناشی از عملکرد سازمان، مرام ما است.
 • رعایت انصاف در عقد قرارداد و دوری از هرگونه دادوستد ناروا را شرط کسب‏ وکار اخلاقی می‌دانیم.
 • پای‏بندی به تعهدات، به‏ ویژه در قیمت، تحویل به‏ موقع و بی عیب و نقص کالا و خدمات، خصلت سازمانی ما است.
 • دیدگاه مشتری و مصرف‏ کننده را ارج می‏ نهیم و با تنوع در کالا و ارائه خدمات و با انعطاف‌پذیری و استقبال از نیاز و سلیقه آنان، بر حق انتخاب مشتریان تأکید می‏کنیم.
 • ارائه خدمات پیش از فروش تا پس از فروش، همراه با رعایت استانداردهای کیفیت را فراتر از وظیفه حرفه‌ای، تعهد اخلاقی نیز می‌دانیم.

د : تعهدات اخلاقی گروه گهر در قبال منابع انسانی

ما متعهد می شویم که :

 • حسن سلوک و حفظ احترام اصیل و کرامت انسانی همکاران، در هر شرایط کاری، اصل حاکم بر همه رفتارها و مقررات بوده و محیط کسب‏ وکار را به گونه‌ای مدیریت می‌کنیم تا احساس ارزشمندی، هدیه همیشگی سازمان به همکاران باشد.
 • پای‏بندی به انصاف و عدالت توزیعی و رویه‏ ای در همه شئون حرفه‌ای و پرهیز از هرگونه تبعیض در مواجهه با همه منابع انسانی را موجب خشنودی پروردگار جهانیان دانسته و به منزله وظیفه الهی در تصمیم‏ گیری‏ ها، مقررات، اعطای فرصت‏ها و نظام‏ های حرفه‌ای بر رعایت عدالت تأکید کنیم.
 • اطلاع‏ یابی نسبت به هر آنچه با حقوق مادی و معنوی همکاران در ارتباط است، حق منابع انسانی بوده و اطلاع‏ رسانی شفاف، به‏ موقع، دقیق و کامل، وظیفه اخلاقی سازمان است.
 • حمایت از امنیت شغلی، آسایش و شادابی روحی و تعالی معنوی همکاران، مرام اخلاقی ما است.
 • رعایت حریم خصوصی همکاران و حمایت سیستمی از حریم خصوصی آنان خصلت سازمانی ما است.
 • مواجهه صادقانه و صریح با کارکنان و پاسخگویی به آنان، توجه و اهمیت دادن به دیدگاه کارکنان را لازمه ماندگاری و پایداری گروه بزرگ و صمیمی گهر می‌دانیم.
 • برخورداری از حقوق عادلانه و متناسب با بازار کار، حق کارکنان است و ما خود را متعهد به تأمین امنیت معیشتی کارکنان در جهت ارتقای آن در همه سطوح می‌دانیم.
 • قدردانی از حُسن همکاری کارکنان، آگاهی بخشی و دادن فرصت تغییر رفتار برای همکارانی که در فعالیت حرفه‌ای و رفتار خود کوتاهی دارند، دو مبنای اخلاقی نظام جامع پاداش و تنبیه است.
 • تصحیح و تسهیل ارتباط منابع انسانی با مدیران و ترویج الگوی رفتار ارتباطی مبتنی بر اقتدار و توأم با صمیمیت وظیفه ما است.

ه : تعهدات اخلاقی گروه گهر در قبال شهروندان، منافع ملی و محیط زیست

ما متعهد می شویم که :

 • با درک شایستگی‌های کلیدی خود برای منفعت رسانیدن به جامعه ای وسیع تر ارزش‌های مشترکی خلق نماییم.
 • در حد توان خود در جهت رفع مشکلات اجتماعی و حمایت از آسیب دیدگان و محرومان اقدام نماییم و از همکاری با بنیادهای خیریه ، نهادهای مردمی و اجتماعی، سازمانهای محلی، ملی و بین المللی دریغ نمی نماییم.
 • با التزام خود به قانون ، نظم و انضباط ، وجدان کاری ، ارتقائ استانداردهای مرتبط با صنعت خود، مسوولیت پذیری ، درستکاری و پاسخگویی در همه عرصه های مرتبط با ماموریتمان در حفظ منافع ملی تلاش نماییم.
 • مشارکت خود در توسعه دانش و فناوری و ارتقا صنعت و کیفیت، برای رسیدن به خوداتکایی و رقابت پذیری در سطوح بین المللی را ضامن عزت ملی میدانیم.
 • احترام به ارزشها و هنجارهای اجتماعی ، رعایت حسن همجواری و حساسیت به منافع مادی و معنوی شهروندان از مهم ترین ارزشهای اخلاقی ماست.
 • پایبندی به استانداردهای زیست محیطی ، بهره جستن از سیستم ها و تجهیزات دوستدار محیط زیست و همکاری مستمر با سازمانهای مرتبط با محیط زیست مسوولیت حرفه ای و اخلاقی ماست.
 • اموزش و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست به منابع انسانی شرکت و پیمانکاران دست دوم، وجهه اهتمام ماست.
 • ایجاد فضای سبز در محیط کاری و مشارکت در توسعه آن را گامی در نگهداشت محیط زیست می دانیم.
 • پیامدهای زیست محیطی عملکرد سازمان خود را با رعایت استانداردها و الزامات قانونی یا فراتر ازآنها به حداقل ممکن می رسانیم.

و : تعهدات اخلاقی گروه گهر در قبال تامین کنندگان و پیمانکاران

ما متعهد می شویم که :

 • برقراری رابطه ای صریح، صادقانه با احترام اصیل با پیمانکاران و تامین کنندگان، از اصول اخلاقی ماست.
 • رعایت انصاف در عقد قرارداد و تعهد به اجرای مفاد قرارداد و پرداخت به موقع مطالبات آنها مشی اخلاقی ماست.
 • ایجاد امنیت فکری، خیرخواهی، توسعه قابلیت ها و ارتقا توانمندی ها، حمایت از جایگاه حرفه ای پیمانکاران و تامین کنندگان تعهد اخلاقی ماست.
 • در مورد آنچه از اموال و منابع انسانی و مالکیت معنوی پیمانکاران و تامین کنندگان در اختیار ماست، امانتداریم.
 • سرعت در انجام امور مربوط به حقوق تأمین‏ کنندگان وظیفه اخلاقی ما است.
 • برخورداری از ناظر کاردان و منصف را حق تأمین‏ کنندگان می‌دانیم و در نظارت، ارزیابی و داوری در فعالیت پیمانکاران، انصاف و ضوابط علمی و حرفه‌ای را حاکم می‌دانیم.
 • قدردانی از حسن همکاری پیمانکاران و تامین کنندگان یکی از ارزشهای اخلاقی ماست.