مجوز ها، گواهینامه ها و افتخارات

ما در هلدینگ گهر با شعار حفظ سلامت مردم و هدف تامین زنجیره‌ی تولید و خود‌‌کفایی و بی‌نیازی جامعه، اقدام به توسعه‌ی مجموعه خود نمودیم و مفتخریم که در این مسیر در سال 1393 واحد نمونه‌ی تولید استان و واحد نمونه‌ی تولیدی کشور از طرف سازمان جهاد کشاورزی شده‌ایم .همچنین ما در  سال 1394 موفق به کسب واحد نمونه‌ی  تولیدی از طرف سازمان غذا و دارو گردیده‌ایم.

مهم ترین افتخار ما کسب واحد نمونه ی رعایت حقوق مصرف کننده از طرف سازمان صنایع و معادن است

ما در هلدینگ گهر مفتخریم به کسب برترین ها

بخشی از افتخارات ما در هلدینگ گهر

  • کسب واحد نمونه ی تولید استان
  • کسب واحد نمونه ی تولیدی کشور از طرف سازمان جهاد و کشاورزی
  • کسب واحد نمونه ی تولیدی از طرف سازمان غذا و دارو
  • کسب واحد نمونه ی رعایت حقوق مصرف کننده از طرف سازمان صنایع و معادن
  • دارنده ی گرید A دامپزشکی در ایران
  • دارنده‌ی پروانه تحقیق و توسعه از صنعت، معدن و تجارت

افتخارات گروه توسعه اقتصادی گهر