چشم انداز و ماموریت گروه

ماموریت‌‌
گروه توسعه اقتصادی گهر، مشارکت در ارتقای سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور از طریق سرمایه گذاری در بخش‌های استراتژیک و خدمات با محوریت حوزه‌های دام،طیور، آبزیان و نهاده‌های وابسته را دارا می‌باشد. ما تامین کننده نیازهای پروتئینی هستیم و در این رهگذر مایل هستیم از طریق ارائه بهترین کیفیت در محصول و خدمات، ارزش آفرینی پایدار برای مشتریان را خلق کنیم.‌


چشم‌انداز‌
دستیابی به کامل ترین زنجیره ارزش هم افزا در صنایع مرتبط با دام، طیور و آبزیان برای ارائه خدمات و تولید محصولات با کیفیت و منطبق با استاندارد های روز دنیا در جهت ارزش آفرینی پایدار برای کلیه ی ذینفعان با محوریت مشتریان

شفافیت ارکان چشم‌انداز

کامل‌ترین

تکمیل و توسعه زنجیره یکپارچه عمودی و سپس افقی ارزش از مزرعه تا مصرف کننده نهایی

هم‌افزا

ستاد هلدینگ گهر تلاش می کند در کل عملکردی بیش از مجموع عملکرد ها و فعالیت های هر کسب و کار یا شرکتهای تابعه ایجاد کند.

ارزش‌آفرینی

رویکردی است که ما در قبال همه ذینفعان و به ویژه مشتریان خود مد نظر داریم و در آن مشتری را محور همه فعالیت ها و فرایندهای خود قرار می دهیم و سازمان به نحوی مدیریت خواهد شد که محصولات و خدمات ارائه شده نیازها و خواسته های مشتریان را به خوبی تامین می کند

فرایندهای داخلی

ارتباط با ذینفعان

 • حفظ و ارتقاء سطح تعامل با نهادهای حاکمیتی مرتبط،ارتقای سطح تعامل و تهاتر و مشارکت با رقبا و مشتریان مهم
 • ارتقای شفافیت و تعامل سهامداران
 • توسعه ارتباطات با تامین کنندگان بین المللی

فرایندهای مدیریت بازار

 • تدوین و اجرای کمپینهای بازاریابی و تبلیغاتی اثربخش
 • توسعه قابلیتهای فروش
 • نفوذ بیشتر در بازارهای داخلی و افزایش سهم فروش

فرایندهای نوآوری، فناوری و تجاری سازی

 • ارتقاء جایگاه فعالیت‌های تحقیق و توسعه

آموزش

 • ارتقاء آموزش مدون و افزایش مهارت‌های شغلی پرسنل و مدیران
 • توسعه برنامه‌های جانشین پروری

پژوهش

 • توسعه توان تحقیق و نوآوری
 • ارتقای مشارکت با مراکز علمی در اجرا

فرایندهای مدیریت مسئولیت اجتماعی، زیست محیطی و قانونی

 • توسعه مسئولیتهای اجتماعی در سطح استانی،
 • توجه به محدودیت های زیست محیطی،
 • شفافیت صورتهای مالی و ورود به بورس برای گهردانه

توسعه فرهنگی در سطح سازمان و جامعه

 • حمایت از توسعه آموزش و فرهنگ‌سازی مصرف پروتئین سالم در بازارهای هدف
 • افزایش سطح تعلق و تعهد پرسنل به سازمان

کنترل، پایش و مدیریت ریسک

 • پایش منظم عملکرد شرکت‌های تابعه
 • ارزیابی عملکرد مدون
 • توجه به عدالت سازمانی