یادداشت روز

مهمتر از طلای سیاه!

مهمتر از طلای سیاه!

مهمتر از طلای سیاه! محمد رضا صالحان عضو هیات مدیره گروه توسعه اقتصادی گهر جامعه جهانی در سالهای اخیر شاهد تحول و پیشرفت شگرفی در صنعت طیورو ماکیان بوده واین ... ادامه مطلب