میکروبیوتای دستگاه گوارش طیور

میکروبیوتای روده یک جامعه پیچیده از صدها میکروارگانیسم متنوع است. میکروبیوتای روده بر میزبان تاثیر می گذارد و در تعدیل سیستم ایمنی بدن، هضم مواد مغذی و تنظیم عملکرد روده نقش دارد. اثرات این تعدیل کننده ها ناشی از فعل و انفعالات پیچیده و متابولیت های میکروبی است که توسط فلور میکروبی تولید شده که ناشی از تغییر اجزای خوراک جیره غذایی میزبان می باشد.

متابولیت های میکروبی درگیر در بدن میزبان و میکروبیوتا شامل: تقابل بین اسیدهای چرب کوتاه زنجیر، تریپتامین ، اسیدهای نوکلئیک مزدوج، ایندول و مشتقات آن و اسیدهای صفراوی که توسط میکروب های روده سنتز می شوند. مرغ گوشتی و تخمگذار ژنوتیپ های متفاوتی دارند، طول عمر آن ها متفاوت و تابع شرایط مختلف غذایی و پرورش است. بنابراین، ترکیب میکروبیوتای روده در طیور مختلف، متفاوت است. تفاوت میکروبیوتا به طور متفاوتی می تواند بر پاسخ پرندگان به محرک ها و چالش ها تاثیر بگذارد. به عنوان مثال، تفاوت در پاسخ ایمنی روده به کمپیلوباکتر ژژونی با الگوهای مختلف ترکیب میکروبیوتا در جوجه های گوشتی و تخمگذار در ارتباط است. فلور باکتریایی روده مرغ تخمگذار تحت تاثیر عوامل متعددی مانند: سن گله، سیستم تولید ، بیماری، جیره غذایی( ترکیب میکروبیوتای روده را با استفاده از مکمل های پری و پروبیوتیک می توان تقویت کرد)  و آنتی بیوتیک ها تاثیر می گذارد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *