سموم قارچی متابولیت های سمی هستند که توسط قارچ های جنس آسپرژیلوس فوزاریوم، پنی سیلین، کلاویسپس و آلترناریا تولید می شوند. بیش از 200 گونه قارچی تولید کننده سم شناسایی شده اند که مهم ترین سموم آن ها شامل آفلاتوکسین ها، زرالنون، فومنسین ها، اکراتوکسین ها، دئوکسی نیوالنون، تریکوتسن ها می باشند. این سموم ترکیباتی هستند که در مقابل حرارت مقاوم بوده و توانایی ذخیره شدن در بافت های زیستی را دارا هستند.مایکوتوکسین یک

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *