ویدئوکست-گهرمکمل شرق

همایش و نمایشگاه انجمن مرغ مادر گوشتی
روابط عمومی و امور بین الملل گروه توسعه اقتصادی گهر اعلام کرد ؛ در این همایش دو روزه که 2 و 3 اردیبهشت ماه با مشارکت شرکت گهر مکمل برگزار شد ،جمعی از مسوولان و متولیان…

همایش تخصصی پرورش مرغ تخمگذار
در همدان برگزار شد ؛ روابط عمومی و امور بین الملل گروه توسعه اقتصادی گهر اعلام کرد ؛ در این همایش که با حضور مدیران عامل اتحادیه های مربوطه و تولید کنندگان برگزار شد…