نمایشگاه مهر 1392

S1-2

نهمین نمایشگاه بین­ المللی دام، طیور و شیلات از تاریخ چهارم تا هفتم مهرماه 1392 در محل برگزاری نمایشگاه­های دائمی شهر مقدس مشهد پذیرای بازدید کنندگان بود.