نمایشگاه مرداد 1393

نمایشگاه مرداد 1393

دهمین نمایشگاه بین­ المللی صنعت دام، طیور و شیلات از تاریخ 14 تا 17 مرداد ماه 1393 که با حضور گروه توسعه اقتصادی گهر در شهر مقدس مشهد برگزار گردید.