نمایشگاه شهریور 1401

S1-1

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران که از تاریخ ۱۲ الی ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ به مدت ۴ روز برگذار گردید.