نمایشگاه شهریور 1397

هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران 1397 در چهار روز از مورخه 15 لغایت 19 شهریور ماه 1397 در تهران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید.