نمایشگاه آبان 1394

اسلایدر نمایشگاه آبان 1394

حضور گهردانه شرق و گهر کالا شرق در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور که در آبان ماه سال 1394 برگذار گردید.