مراسم نمونه های کشاورزی مشهد مشهد مقدس

عکس گالری-1

گالری عکس های مراسم نمونه های کشاورزی شهرستان مشهد در تاریخ 12 اردیبهشت ماه سال 1399 برگذار گردید.