ویدئوکست-گهرماکیان ایرانیان

تحولی مهم در زنجیره یکپارچه تولید هلدینگ

جوجه ریزی در فارم یک شرکت گهر ماکیان ایرانیان آغاز شد | تولید تخم‌مرغ نطفه‌دار و جوجه یک روزه با…

-گزارش-بخش-خبری-سیما-از-بازدید-استاندار-خراسان-رضوی

گزارش بخش خبری سیما از بازدید استاندار خراسان رضوی

و سرمایه گذاری یک هزار میلیارد تومانی گروه توسعه اقتصادی گهر در پروژه گهر ماکیان ایرانیان

ویدئو افتتاح

افتتاح مزرعه شماره یک

افتتاح مزرعه شماره یک شرکت گهر ماکیان با حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی‌

ویدئو افتتاح

در مراسم افتتاحیه گهر ماکیان چه گذشت؟

طی آیینی مزرعه شماره یک مرغ مادر گوشتي شرکت گهر ماکیان با حضور سید محمد آقا میری سرپرست وزارت…

گروه-توسعه-اقتصادی-گهر-مایه-مباهات-استان-است

زنگنه : گروه توسعه اقتصادی گهر مایه مباهات استان است

اقدامات گروه توسعه اقتصادی گهر باعث افتخار استان است؛ مدیریت این گروه از کارافرینان با سابقه و مجرب…

تلاشهای گروه توسعه اقتصادی گهر برای تامین امنیت غذایی قابل تقدیر است

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی : تلاشهای گروه توسعه اقتصادی گهر برای تامین امنیت غذایی قابل تقدیر است

اقدامات این هلدینگ آنهم در جنگ نابرابر اقتصادی بسیار ارزشمند است…