پادکست-گهرماکیان ایرانیان

پادکست اول‌
بررسی ایده‌های نرم‌افزاری، تحلیل و منتورینگ، جمع‌آوری اطلاعات، پیاده‌سازی، تست و راه‌اندازی استارت‌آپبررسی ایده‌های نرم‌افزاری، تحلیل و منتورینگ،

0:00
0:00