پانزدهمین سالگرد هلدینگ

مراسم گرامیداشت پانزدهمین سال تاسیس گروه توسعه اقتصادی گهر تیر ماه 1402 در موسسه همدم برگذار شد. در این آیین مدیران و کارمندان نمونه ی هلدینگ گهر معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.