اجزای دیواره سلولی مخمر ساکارومایسس سرویزیه، مانان-الیگوساکاریدها (MOS) یا شکل استری شده آنها با –D-گلوکان ( استری شده)گلوکومانان هستند، که توانایی اتصال قابل توجهی را برای چندین مایکوتوکسین در داخل بدن نشان داد. نشان داده شد که مخمر زنده ساکارومایسس سرویزیه باعث کاهش میزان اثرات مضر آفلاتوکسین در جیره جوجه های گوشتی می شود. اثر محافظتی مخمر زنده در موش های آلوده به آفلاتوکسین تایید شد، اما مخمر ترمولیز شده بی اثر نشان داده شد. پتانسیل اتصال چندین مایکوتوکسین به عنوان مواد فیبری از دیواره سلولی مخمر نشان داده شد. نمایش داده شده است که پلیمر گلوکومانان استری شده از دیواره سلولی مخمر به طور جداگانه به آفلاتوکسین و در ترکیب آفلاتوکسین، اکراتوکسین و سم ۲T متصل می شود…………….دیواره سلولی

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *