صادرات کشاورزی گران شد

صادرات کشاورزی گران شد

تاریخ انتشار: 24 اسفند 1402

صادرات کشاورزی گران شد

فروش محصولات کشاورزی در ۱۰ماه منتهی به دی ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته رشد داشته‌است. این رشد را می‌توان هم در وزن و هم در ارزش کالاهای صادراتی دید، ولی در بخش واردات شاهد افت ارزش کالاهای وارداتی هستیم، حال آنکه وزن این کالاها نسبت به بازه مشابه مورد بررسی رشد داشته‌است. در مجموع ارزش هر واحد در صادرات افزایش و در واردات کاهش یافته‌است.

بر اساس گزارش تهیه‌شده از سوی سازمان توسعه‌تجارت، صادرکنندگان ایرانی در این مدت توانسته‌اند ۵‌میلیون و ۱۸۷‌هزار ‌تن کالا به ارزش ۳‌میلیارد و ۳۸۱‌میلیون دلار به بازارهای هدف صادر کنند. بر این اساس ارزش واحد این بخش از اقتصاد رو به افزایش گذاشته‌است.

رشد ۲۵‌درصدی در ارزش و افزایش ۵‌درصدی در وزن موجب‌شده‌است تا ارزش واحد محصولات کشاورزی مثبت۱۹ باشد.