از تکمیل و ارسال فرم ملاقات با مدیرعامل متشکریم. به محض هماهنگی، برای جلسه حضوری با مدیرعامل با شما تماس خواهیم گرفت. از اینکه گروه توسعه اقتصادی گهر را برگزیده‌اید، کمال تشکر را داریم.