زرالنون یک ترکیب استروژنیک است و به دلیل شباهت ساختمانی با هورمون استروژن یک مایکواستروژن محسوب شده، زرالنون از سمیت نسبتا پایینی برخوردار است. در سطوح بین 0.2 تا 0.5 میلی گرم در کیلوگرم جیره رشد و تولید تخم مرغ را محدود می کند. همچنین در صورت افزایش غلظت به سطوح بالاتر از 0.5 میلی گرم در کیلوگرم در جیره، عملکرد سیستم تولیدمثل را نیز با اختلال مو اجه می کند. میزان زرالنون در ذرت های کشت شده در ایران در حدود 0.01 تا 1.49 میلی گرم در کیلوگرم گزارش شده است. مقدار زرالنون در ذرت های های تولید          زرالنون و فاکتورهای تولید مثلی

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *